Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van de door u verstrekte opdracht en in relatie met het zakelijk contact met u. Public Relations Tulp maakt gebruik van enkele derde partijen, zoals het hosten van de website. Met deze partijen heeft Public Relations Tulp een verwerkersovereenkomst indien dit vereist is.

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen in het kader van onze zakelijke relatie met u. Uw persoonsgegevens worden nooit doorverkocht. Uw persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk verwerkt en veilig opgeslagen. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.  

Tenslotte: www.prtulp.nl verzamelt geen enkele informatie over u. Wij maken geen gebruik van cookies. U mag ons te allen tijde vragen u inzage te geven in uw persoonsgegevens en om deze te wijzigen of te verwijderen.