Crisiscommunicatie

Bij crisiscommunicatie is de situatie acuut. Er moet direct worden gereageerd. Dan is het fijn terug te vallen op iemand die u begeleidt en helpt bij de uitvoering. 

Samen bespreken wij welke boodschap te communiceren?
Welke communicatiemiddelen zetten we in?
Ik help u met een gerichte aanpak het hoofd koel te houden.