Klasse Hardenberg/Ommen

Realisatie
Complete communicatiestrategie.

Gevraagd
Hoe komen wij beter in beeld en weet men ook wat wij doen? Dit was de kernvraag waarmee Stichting Samenwerkingsverband Noordoost Overijssel ons benaderde. 

Uitwerking
In co-partnerschap is een communicatiestrategie opgezet, die bestond uit: nieuwe naam, huisstijl (briefpapier, enveloppen, badges), communicatiedragers zoals website, brochure, flyer, uitnodiging, banner & advertenties.
Gedurende het hele proces van de ontwikkeling van een nieuwe naam tot en met het congres is intensief en in kleine groepen vanuit de organisatie samengewerkt.

www.swvklasse.nl


Centrale Huisartsenpost Almelo 

Realisatie
Jaarverslag, mediabenadering, huisstijlbewerking.

Gevraagd
Wat doet de Huisartsenpost Almelo en hoe weet men ons te vinden?

Uitwerking
Er is gekeken hoe de jaarverslagen leesbaar zijn voor een breed publiek. De website is nieuw vormgegeven. De huisstijl is aangepast en doorgevoerd in de hele organisatie. Over relevante onderwerpen wordt regelmatig gecommuniceerd met een gerichte mediabenadering.

www.chpa.nl


Hemmer Optiek & Optometrie

Realisatie
Schrijven maandelijkse column en mediabenadering.

Gevraagd
Het zou fijn zijn dat nog meer mensen weten wat wij voor hen kunnen betekenen. Als gekwalificeerde optometristen leveren wij hoogwaardig oogonderzoek.

Uitwerking
In een aantal geselecteerde weekbladen verschijnt elke maand een artikel, gericht op een brede doelgroep. In een aantal gevallen is gericht media-aandacht gezocht over bepaalde onderwerpen.

www.hemmeroptiek.nl


Federatie Eerstelijnzorg Almelo

Realisatie
Jaarverslag, mediabenadering.

Gevraagd
Wat doet de Huisartsenpost Almelo en hoe weet men ons te vinden?

Uitwerking
Er is gekeken hoe de jaarverslagen leesbaar zijn voor een breed publiek. De website is nieuw vormgegeven. De huisstijl is aangepast en doorgevoerd in de hele organisatie. Over relevante onderwerpen wordt regelmatig gecommuniceerd met een gerichte mediabenadering.

www.fea.nl


Apparatenbouw Ootmarsum bv

Realisatie
Website, communicatie rondom jubileum

Gevraagd
Schrijf teksten voor de website (2015) gericht op een specifieke doelgroep. Verzorg de communicatie rondom het jubileumjaar in 2015.

Uitwerking
In overleg met de webbouwer is een nieuwe site gerealiseerd die in het jubileumjaar is opgeleverd. Naast deze uiting is de huisstijl opgefrist en zijn andere communicatie-uitingen aangepast. Het Open huis was de feestelijke onthulling van alle communicatie-uitingen.

www.abo-ootmarsum.nl


Steggink metaal

Realisatie
Website en allerhande teksten.

Gevraagd
Schrijven van teksten voor de website en voor meerdere uitingen.

Uitwerking
Een nieuwe website is gerealiseerd. Daarnaast zijn teksten geschreven voor specifieke doeleinden.

www.stegginkmetaal.nl


Stichting Phizi

Realisatie
Mediabenadering over innovatieve werkwijze PhiZi.

Gevraagd
Aandacht genereren voor de rol van de chirurg in de huisartsenpraktijk.

Uitwerking
Gerichte mediabenadering in de regio opgezet. Resulterend in voorpagina-artikel en RTV-Oost opnames. 

www.phizi.nl


Kunst in het Volkspark

Realisatie
Opzetten communicatiestrategie
(van 1998 tot 2013)

Gevraagd
Hoe kunnen wij nog meer onder de aandacht komen bij de provincie Overijssel en daar buiten. Met inachtneming van de doelstelling van Kunst in het Volkspark, te weten: Kunst  voor een brede doelgroep toegankelijk maken zonder in te boeten op de kwaliteit van de kunst.

Uitwerking
Opzetten communicatiestrategie nieuwe website, huisstijl, communicatiedragers
(banners, vlaggen, etc.)

Deels gesponsord project


Stichting Almelo Parkstad

Realisatie
Website en mediamomenten.

Gevraagd
Wat doet Almelo Parkstad? Veel mooie groenprojecten worden gerealiseerd, maar lang niet iedereen weet wat de rol daarin is van de stichting. Aan de andere kant wil de stichting niet op de voorgrond staan.


Uitwerking
Op een subtiele manier wordt aandacht gegenereerd. Passend bij de identiteit van de stichting. Dit resulteerde in een nieuwe huisstijl, website en specifieke mediabenadering.

Is een gesponsord project

www.almeloparkstad.nl


Almelo Allee

Realisatie
Opzetten volledige communicatiestrategie
(tot 2018).

Gevraagd
Hoe kunnen we meer lijn krijgen in alle communicatie-uitingen? Welke strategie past het beste bij onze vrijwilligersorganisatie? Hoe kunnen we nog meer mensen interesseren deel te nemen aan ons evenement, sponsors en deelnemers?

Uitwerking
Opzetten communicatiestrategie nieuwe website, huisstijl, communicatiedragers
(banners, vlaggen, etc.)

Deels gesponsord project


Hairmasters

Realisatie
Nieuwe website, brochures/flyers, mediabenadering.

Gevraagd
De schrijfstijl en de uitwerking van de communicatiedragers moeten passen bij onze organisatie, die persoonlijk en inlevend is.

Uitwerking
De nieuwe website is herschreven. Daarnaast is naar aanleiding van het 50-jarig jubileum gerichte media-aandacht gezocht met een voorpagina-artikel in het regionale dagblad.

www.hairmasters.nl